Agregate andezitice

Natura petrografică a rocii-sursă: andezit bazaltoid.

 

Baza de producţie: Cariera Măgura/Poiana Negri (situată la 22 km de oraşul Vatra Dornei pe tronsonul de legătură cu Pasul Tihuţa).

 

Nr.crt.

Denumirea produsului

Produse dublu concasate

1

Nisip de dublu concasaj sort 0-4 mm

2

Criblura sort 4-8 mm

3

Criblura sort 8-16 mm

4

Criblura sort 16-25 mm

Produse simplu concasate

6

Split sort  0-25 mm

7

Split sort 0-40 mm

8

Split sort  0-63 mm

Piatră spartă

9

Piatra sparta sort 16-63 mm

10

Piatra spartă sort 40-63 mm

Anrocamente

11

Piatra  blocuri sort  0-50 kg/buc. (pentru pereuri şi gabioane)

12

Piatra blocuri sort 0-100 kg/buc. (pentru zidării uscate, pereuri şi gabioane)

13

Piatra  blocuri sort 100-300 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

14

Piatra  blocuri sort 100-600 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

Pentru materialele andezitice: produsele si roca de provenienta (andezit bazaltoid de clasa A) sunt certificate calitativ prin Certificatele de Conformitate Calitativa nr. 0072;0073;0071;0070/2014 (produse simplu si/sau dublu concasate pentru anrocamente, agregate legate sau nelegate hidraulic pt constructii in inginerie civila sau drumuri, mixturi asfaltice şi agregate pentru betoane) emise de catre Institutul Naţional de Cercetari in Transporturi, INCERTRANS Bucuresti.

 

Domeniul de utilizare produse


Din galeria foto